Najpiękniejsze cerkwie w Polsce: Ulucz

Ulucz: dlaczego warto się tu wybrać?
Ulucz może się pochwalić najpiękniejszą cerkwią w dolinie Sanu. Jest to jednocześnie obiekt wyjątkowo cenny zarówno z punktu widzenia historii, jak i ze względu na swą artystyczną formę. Tutejsza cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego jeszcze nie tak dawno uznawana była za najstarszą cerkiew drewnianą na ziemiach polskich. Początkowo sądzono, że zbudowano ją w początkach XVI wieku. Badania wykazały jednak, że cerkiew ta powstała w połowie XVII stulecia. Mimo utraty miana najstarszej budowli tego typu, cerkiew w Uluczu w dalszym ciągu ma ogromną siłę przyciągania. Kusi zarówno swym położeniem na szczycie wzgórza Dębnik. Ten zabytek może się pochwalić nie tylko wspaniałym otoczeniem, tak typowym dla doliny Sanu. Interesująca jest też jego przeszłość. Dawniej świątynia ta stanowiła część monastyru bazylianów, obecnie jest filią sanockiego Muzeum Budownictwa Ludowego. W czasie wycieczki na teren cerkiewny warto zwrócić na naturalne walory obronne terenu oraz na pozostałości dawnych murów. Zostały one rozebrane po 1947 roku, kiedy to cerkiew pozostała opuszczona w powodu przesiedleń ludności grekokatolickiej i prawosławnej. Uratowana przed zniszczeniem, stała się terenowym oddziałem skansenu w Sanoku i jedną z najważniejszych atrakcji, jaką może zadziwić Podkarpacie. Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę podczas zwiedzania tego zabytku?

Piękno cerkiewnej architektury
Cerkiew w Uluczu zachwyca pięknem architektury oraz wspaniałym wnętrzem. Wzniesiona z drewna jodłowego świątynia jest obiektem orientowanym i budowanym w konstrukcji zrębowej. Wyraźny jest tu podział na trzy części: nawę, babiniec oraz prezbiterium. Wielką ciekawostką są tu pastoforia, czyli specjalne pomieszczenia w prezbiterium, które spotyka się tylko w najstarszych cerkwiach. Pełniły one ważną rolę, przede wszystkim jako pomieszczenia mające pomagać w przygotowaniu do mszy oraz w przechowywaniu sprzętów liturgicznych. Cerkiew w Uluczu może się też pochwalić okazałymi sobotami, które – podobnie jak i podmurówka z łamanego kamienia – miały stanowić zabezpieczenie przed wilgocią.
Wielu wrażeń może dostarczyć wizyta we wnętrzu tej świątyni. Można tu zobaczyć m. in. ciekawa polichromię z lat 80-tych XVII wieku oraz pochodzący z tego samego okresu ikonostas. Większość ikon znalazła się jednak w Sanoku, na terenie parku etnograficznego.
Zwiedzając cerkiew warto też zajrzeć na teren sąsiadującego z nią cmentarza. Nie brak na nim ciekawych nagrobków, które mają ogromną wartość historyczną. Warto też zwrócić uwagę na tablicę, która znajduje się przy cerkwi. Upamiętnia ona grekokatolickiego księdza Michała Werbyckiego. Znany jest on przede wszystkim jako autor muzyki do pieśni, która dziś jest ukraińskim hymnem.

fot. Agnieszka & W³odek Biliñscy
Ulucz zabytkowa cerkiew z XVI wieku
Pogórze Przemyskie

Podkarpacie to wyjątkowa kraina, a wycieczki szlakiem drewnianych cerkwi są jednym z najciekawszych sposobów na ich poznanie. Ulucz przyciąga jako miejsce mogące zachwycić jednym z najwspanialszych i najcenniejszych zabytków architektury sakralnej, których dodatkowym walorem jest niezwykle piękne otoczenie.